HØSTSEMINAR 2017

Møteplassen blir Clarion Hotel Tyholmen i Arendal den 31.10.2017.
Hovedforedragsholder er Poul Juul fra Hytek.
EIF har messe der samtidig, og dagen etter er vi invitert til bedriftsbesøk hos Kitron.
Mer informasjon kommer.

Årsmøtereferat med vedlegg er sendt til alle medlemer. Som dere ser har vi byttet navn. Det nye navnet er inspirert fra fortiden med EKF og ITTF som tyngdepunkt, og navnet Elektronikkindustriens Kompetanse Nettverk (EKN) gjenspeiler på en god måte det DNU har hatt som misjon; å spre faglig kunnskap.

Hjemmesider flyttes til nytt domene når alle formaliteter er ferdig registrert i Brønnøysundregistrene.
Viser til siste nummer av Elektronikk der styreleder deler noen av sine tanker for bransjen, foreninger og fremtid.

Leave a Comment