Om oss

Elektronikkindustriens Kompetanse Nettverk (EKN) er en tverrfaglig interesseforening tilknyttet elektronikkindustrien. Foreningen byttet navn i 2017 da medlemmer og målgruppe har utvidet seg vesentlig med årene. Vår tidligere navn Den Norske Utleggerforening (DNU) ble i sin tid startet opp med utgangspunkt i en brukergruppe (NorPUB) og faget utlegg/design av mønsterkort, og fikk sitt navn fra dette. Tidligere var mye av aktiviteten foreningen representer ivaretatt av Elektronikkindustriens Kompetanseforum (EKF), IT-bransjens Tekniske Forum (ITTF) og DAK-forum, men etter en sammenslåing med Abelia Innovasjon forsvant disse. Aktiviteten i DAK-Forum ble etter hvert spisset mot FPGA, og FPGA-Forum eksiterer i beste velgående.

Elektronikkindustrien har vært i stor omstilling med årene, og foreningens målgruppe omfatter i dag alle som har interesse og tilknytting til utvikling, produksjon og bruk av elektronikk og mønster- og kretskort.

Gjennom et aktivt, kollegialt og sosialt teknologimiljø ønsker vi å skape et klima for faglig utvikling, og derved bidra til økt produktivitet og kunnskapsnivå hos våre medlemmer.

Comments are closed.